CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TAM LONG
THỦY ĐIỆN HÒA PHÚ

LIÊN HỆ

Thủy Điện Hòa Phú

Giới thiệu Công Ty: Công ty cổ phần Điện Tam Long Thủy Điện Hòa Phú được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số XXXXXXXXx ngày 17/03/2017, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp. Công ty cổ phần Điện Tam Long Thủy Điện Hòa Phú với ngành nghề chính là đầu tư, xây dựng, quản lý vận hành các nhà nhà máy điện. Được thành lập năm 2007 với mục tiêu ban đầu là đầu tư xây dựng Nhà máy thuỷ điện Srêpok 4 có công suất 80MW, kể từ khi thành lập đến hết năm 2010 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tập trung trên 2 nhiệm vụ chính là đầu tư xây dựng dự án và quản lý, vận hành nhà máy thủy điện Srêpok 4.

Văn phòng giao dịch Công ty: Thôn 9, Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột, ĐăkLăk

Điện thoại:   0501 3682111
Fax:    0501 3682115
Email:    thuydienhoaphu@gmail.com
Website:   www.thuydienhoaphu.com