CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TAM LONG
THỦY ĐIỆN HÒA PHÚ

LIÊN HỆ
Tin Tức

Chuyên gia phản đối giá điện đồng giá

alt text

Trong khi nhiều người dân ủng hộ phương án giá điện đồng giá thì hầu phương án giá điện đồng giá thì h hết các chuyên gia lại bác bỏ phương án ...
Xem thêm

Giá điện tăng từ 16/3

alt text

điều chỉnh giá bán điện tăng 7,5%, tương ứng mức bình quân lên 1.622,05 đồng/kWhđiều chỉnh giá bán điện tăng 7,5%, tương ứng mức bình quân lên 1.622,05 đồng/kWh
Xem thêm

Chuyên gia phản đối giá điện đồng giá

alt text

Trong khi nhiều người dân ủng hộ phương án giá điện đồng giá thì hầu phương án giá điện đồng giá thì h hết các chuyên gia lại bác bỏ phương án ...
Xem thêm

Chuyên gia phản đối giá điện đồng giá

alt text

Trong khi nhiều người dân ủng hộ phương án giá điện đồng giá thì hầu phương án giá điện đồng giá thì h hết các chuyên gia lại bác bỏ phương án ...
Xem thêm

Chuyên gia phản đối giá điện đồng giá

alt text

Trong khi nhiều người dân ủng hộ phương án giá điện đồng giá thì hầu phương án giá điện đồng giá thì h hết các chuyên gia lại bác bỏ phương án ...
Xem thêm