CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TAM LONG
THỦY ĐIỆN HÒA PHÚ

LIÊN HỆ

Lĩnh Vực Kinh Doanh

Theo hồ sơ đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần điện Tam Long, lĩnh vực kinh doanh gồm:

1. Sản xuất, truyền tải và phân phối điện                                                      Mã ngành     3510 ( chính)

2. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác                                         Mã ngành     4290

3. Hoạt động xây dựng dân dụng khác                                                         Mã ngành     4390

(Xây dựng công trình công nghiệp, giao thông,  thủy lợi)                                                                                           

4 . Lắp đặt hệt hống điện                                                                                  Mã ngành      4321

(Dịch vụ bảo trì, sửa chữa hệ thống điện)                                                                                           

5. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ                                           Mã ngành     4210