CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TAM LONG
THỦY ĐIỆN HÒA PHÚ

LIÊN HỆ
Thông Số Thủy Văn

đến ngàyThời gian cập nhật thủy văn là 1h một lần/ ngày (Update on day) 

STT Giờ YY/MM/DD Mực nược thượng lưu (m) Mực nước hạ lưu (m) Lưu lượng đến hồ Qve (m3/s) Tổng lưu lượng xả (m3/s) Lưu lượng Chạy máy (m3/s) Lưu lượng qua tràn tự do (m3/s) Lưu lượng qua tràn cửa van (m3/s) Số cửa xả CHỨC NĂNG
19:20 29/3/2017 1.43 32 121 145 323 145 234 054