CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TAM LONG
THỦY ĐIỆN HÒA PHÚ

LIÊN HỆ
Tiêu đề bài viết
alt text

Công tác lắp đặt Stator - Nhà máy thủy điện Hòa Phú

Công tác lắp đặt Stator tại nhà máy thủy điện Hòa Phú

Leave Reply