CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TAM LONG
THỦY ĐIỆN HÒA PHÚ

LIÊN HỆ
Tiêu đề bài viết
alt text

Diễn tập phòng cháy chữa cháy, phòng chống lụt bão và xử lý sự cố

Ngày 26/5/2017 Phân xưởng vận hành nhà máy thủy điện Hòa Phú tổ chức diễn tập công tác phòng chống lụt bão, phòng cháy chữa cháy và xử lý sự cố dưới sự giám sát của Quản đốc Phân xưởng vận hành (ông Phan Công Cường) và đơn vị phòng cháy chữa cháy tỉnh Đăk Lăk.

Nội dung diễn tập dựa trên các tình huống giả định được đặt ra phù hợp với tình hình vận hành thực tế và hệ thống thiết bị của nhà máy. Trong đó bao gồm công tác tổ chức nhân sự, phân công nhiệm vụ từng thành viên. Công việc diễn tập được thực hiện định kỳ hàng năm nhằm nâng cao kỹ năng xử lý, ứng phó khi các tình huống sự cố xảy ra. Toàn bộ nhân viên vận hành nhà máy và thành viên liên quan trong công ty tham gia diễn tập đầy đủ và hoàn thành tốt nội dung diễn tập.

Dưới đây là một số hình ảnh trong quá trình diễn tập.

 và

Leave Reply