CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TAM LONG
THỦY ĐIỆN HÒA PHÚ

LIÊN HỆ
Tiêu đề bài viết
alt text

Khóa huấn luyện an toàn lao động cho CBCNV

Thực hiện theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP,  ngày 18/05/2017 của Chính phủ, Nhà máy thủy điện Hòa Phú tổ chức khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho toàn bộ CBCNV trong công ty.

Khóa huấn luyện nhằm cập nhật những kiến thức mới theo Nghị định và củng cố kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn về ATVSLĐ nhằm nâng cao vai trò, ý thức trách nhiệm trong công tác đảm bảo ATVSLĐ cho người và thiết bị; góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Nội dung huấn luyện chính gồm:  Chính sách pháp luật về ATVSLĐ; nghiệp vụ công tác ATVSLĐ và huấn luyện chuyên ngành.

Khóa huấn luyện được sự tham gia giảng dạy nhiệt tình của Giảng viên Trường CĐ Điện Lực Miền Trung với phương pháp giảng dạy kèm những thông tin và hình ảnh trực quan những vấn đề thực tế được đem ra trao đổi, phân tích để có được những giải đáp thích hợp về công tác an toàn trong quá trình hoạt động sản xuất tại công ty. 

Một số hình ảnh tại khóa huấn luyện

Hình ảnh giảng dạy trực tiếp tại hội trường

Leave Reply